EN

Όροι Χρήσης «Lacta Memories»


Γενικά

Η εταιρεία «MONDELEZ Europe Services GmbH-Υποκατάστημα Ελλάδας,» η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «Lacta» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή/και «Διοργανώτρια»), έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία “BOLD OGILVY A.E.E” (Συνεργάτης) την εφαρμογή “Lacta Memories” (στο εξής «η Εφαρμογή»), με την οποία επιτρέπει σε καταναλωτές να φτιάξουν τα δικά τους videos με προσωπικές τους φωτογραφίες προκειμένου να τ’ αφιερώσουν σε κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Η Εφαρμογή για τη δημιουργία video είναι συμβατή μόνο από κινητά (IOS, Android) και οι όροι είναι αναρτημένοι στο https://www.lactamemories.gr και προσβάσιμοι τόσο από desktop όσο και από mobile συσκευές.

Η χρήση της Eφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Εφαρμογής, οφείλει να μην προχωρήσει στην χρήση της εφαρμογής.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές των παρόντων όρων και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της Εφαρμογής αυτής ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

Λίγα Λόγια για την Εφαρμογή:

Η Εφαρμογή είναι συμβατή από mobile συσκευές και το μόνο που προϋποθέτει, είναι σύνδεση στο Internet και πρόσβαση στην εφαρμογή με τεχνικά μέσα του χρήστη.

Πρόκειται για μια εφαρμογή δημιουργίας video το οποίο ο χρήστης μπορεί να το κατεβάσει στο κινητό του και είτε να το στείλει, είτε να το μοιραστεί στα social media.

Συγκεκριμένα:

Οι χρήστες θα επισκέπτονται το https://www.lactamemories.gr και για να ξεκινήσουν τη διαδικασία δημιουργίας video, θα πρέπει να αποδεχθούν τους Όρους Χρήσης.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: ο χρήστης θα μπορεί να ανεβάσει από το κινητό του 5-10 φωτογραφίες. Το σύστημα θα αναγνωρίζει από τις πληροφορίες της φωτογραφίας το πότε τραβήχτηκε και θα την τοποθετεί αυτόματα στη σωστή σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, τότε θα εμφανίζεται πρώτη. Ο χρήστης θα μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία της φωτογραφίας, ώστε αυτή να εμφανιστεί στη θέση που επιθυμεί. Ο χρήστης θα μπορεί να διαγράψει όποια φωτογραφία επιθυμεί και να ανεβάσει κάποια άλλη τηρώντας πάντα το ελάχιστο των 5 και το μέγιστο όριο των 10 φωτογραφιών.

Βήμα 2:Η εφαρμογή ομαδοποιεί τις φωτογραφίες ανάλογα το έτος που τραβήχτηκαν και αυτόματα εμφανίζει πόσο πριν χρόνια ήταν. Όταν σε μία χρονική ομαδοποίηση υπάρχει πάνω από μία φωτογραφία, ο χρήστης θα μπορεί με την χρήση «drag» να αλλάξει τη θέση της φωτογραφίας.

Ο χρήστης αν επιθυμεί να αλλάξει φωτογραφίες, να προσθέσει ή να επεξεργαστεί την ημερομηνία, θα πρέπει να επιστρέψει στο Βήμα 1.

Στο επόμενο στάδιο αυτόματα δημιουργείται μία προεπισκόπηση με χρήση μουσικής ώστε να δει ο χρήστης αν αυτό που έχει φτιάξει μέχρι στιγμής, τον ικανοποιεί. Αν θέλει να κάνει κάποια αλλαγή θα μπορεί να επιλέξει την επεξεργασία και να επιστρέψει στο 1 ο βήμα.

Βήμα 3:Στο τελευταίο βήμα ο χρήστης μπορεί να προσθέσει και μία αφιέρωση για το πρόσωπο που απευθύνεται το video. Η αφιέρωση μπορεί να είναι γραπτή, να συνοδεύεται από φωτογραφία ή να είναι ένα σύντομο video οριζόντιας διάταξης (9:16) που θα πρέπει ο χρήστης να έχει τραβήξει και να το ανεβάσει με το κινητό του.

Στο τέλος αν θέλει μπορεί να καταχωρήσει το e-mail του προκειμένου όταν ολοκληρωθεί το video να ενημερωθεί. Με την καταχώρηση του e-mail, αν παραμείνει στην ίδια σελίδα χωρίς να κάνει refresh όταν ολοκληρωθεί το video θα εμφανιστεί με δυνατότητα downloading ώστε ο χρήστης να το αποθηκεύσει στη συσκευή του ως αρχείο video και να το μοιραστεί με το αγαπημένο του πρόσωπο με όποιον τρόπο επιθυμεί.

Ο χρήστης θα δηλώνει επιπλέον στη Διοργανώτρια τη διεύθυνση email του προσώπου που απεικονίζεται στο video (2ος πρωταγωνιστής), αποκλειστικά και μόνο για να του αποστείλει η Διοργανώτρια σχετικό email, ώστε να ενημερωθεί για τους όρους της Εφαρμογής και να παρέχει – εφόσον το επιθυμεί – τη συγκατάθεσή του για την διαφημιστική προβολή του video.

Η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιήσει την ως άνω διεύθυνση email αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση της διεύθυνσης email του 2 ου πρωταγωνιστή, ενώ περαιτέρω έχει διασφαλίσει ότι ο τελευταίος επιθυμεί να απεικονισθεί στο σχετικο βίντεο και να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες του.

Όταν το video ολοκληρωθεί θα το λάβει και στο e-mail που έχει δηλώσει προκειμένου να το κατεβάσει και να το αποθηκεύσει στο κινητό του.

Ο χρήστης αν θέλει μπορεί να φτιάξει όσα video επιθυμεί.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί και παράσχει τόσο ο ίδιος όσο και ο παραλήπτης-2 ος πρωταγωνιστής, το βίντεο που θα δημιουργήσει μπορεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστική προβολή της Διοργανώτριας.

Επιτρεπόμενη Χρήση

Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή ο χρήστης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και αναλαμβάνει να αποζημιώνει την Εταιρεία έναντι αξιώσεων τρίτων, που θα προέλθουν από παραβίαση των Όρων Χρήσης. Γενικά, χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η χρήση της Εφαρμογής επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε καμία περίπτωση για την πρόκληση βλάβης σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα:

  • Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την εφαρμογή θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  • Απαγορεύεται η χρήση αυτής της Εφαρμογής κατά παράβαση νόμων και κανονισμών που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού γενικά και παραπλανητικής διαφήμισης ειδικότερα, περί προστασίας καταναλωτών, περί άμεσης διαφήμισης γενικότερα και αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spamming) ειδικότερα καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής με τρόπο που να προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή την προσωπικότητα τρίτων, δικαίωμα επί της προσωπικότητας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που δημιουργούν, αναρτούν, δημοσιεύουν, υποβάλλουν και αποστέλλουν οι χρήστες του Ιστοτόπου σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε δύναται να ελέγξει την εγκυρότητα, νομιμότητα, ακρίβεια ή πληρότητα αυτού.
  • Απαγορεύεται η ανάρτηση, απειλητικών, δυσφημιστικών, προσβλητικών, άσεμνων, προκλητικών, πορνογραφικών ή εμπαθών ή εν γένει αντικείμενων στο νόμο ή στα χρηστά ήθη μηνυμάτων κατά οποιουδήποτε προσώπου, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού μπορεί να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικό αδίκημα, παράνομη πράξη ή εν γένει πράξη που αντίκειται στα χρηστά ήθη, ή μπορούν να προκαλέσουν την έγερση άλλων αξιώσεων ή να παραβιάζουν το νόμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαγράφονται αμέσως μόλις η Διοργανώτρια Εταιρεία λάβει γνώση του περιεχομένου αυτού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του χρήστη, μη αποκλειομένης της δυνατότητας της Διοργανώτριας για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας της κατά οποιουδήποτε υπευθύνου σε κάθε περίπτωση.
  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές απαραίτητες άδειες των εικονιζόμενων στις φωτογραφίες ή των αναφερόμενων σε κείμενα. Επιπλέον, πριν την δημιουργία της video-αφιέρωσης, οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν λάβει την συγκατάθεση για την με οιονδήποτε τρόπο χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών φωτογραφιών, όσων συμμετέχουν στο φωτογραφικό υλικό ή στους οποίους αναφέρονται τα κείμενα που καταχωρούν, και ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε σχετική ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου για την κοινολόγηση, δημοσίευση, ανάρτηση από τον χρήστη οποιουδήποτε προσωπικού του δεδομένου.
  • Η Εταιρεία για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής και για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους μετά την δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή, αποθηκεύει IP χρήστη που φτιάχνει το video, e-mail, το video που δημιουργεί, URL στο οποίο είναι αναρτημένο το video και το κείμενο της αφιέρωσης αν είναι διαθέσιμο.
  • Περιεχόμενο που προσβάλλει την εικόνα ή/και τη φήμη της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο ή υβριστικό ή δυσφημιστικό, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου θα κρίνεται ακατάλληλο και θα απορρίπτεται αμέσως μόλις η Διοργανώτρια λάβει γνώση αυτού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να υποχρεούται η Εταιρεία να αιτιολογήσει την επιλογή της αυτή, μη αποκλειομένης της δυνατότητας της Διοργανώτριας για την έγερση αξιώσεων προς αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας της.
  • Η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να μπλοκάρει IP σε περίπτωση που θεωρηθεί κακόβουλη χρήση της εφαρμογής
  • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει URL με υβριστικό ή προσβλητικό μήνυμα εφόσον ζητηθεί από κάποιον χρήστη.
  • Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης της Εφαρμογής παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας ή τους παρόντες όρους με αντικανονικές ενέργειες, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Ο χρήστης μεταβιβάζει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα χρήσης, των videos που θα παραχθούν για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση του σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις (εντός και εκτός Ελλάδας), της Εταιρείας, απάντων απαλλασσόμενων οιασδήποτε τυχόν ευθύνης τους από την διασπορά του Έργου μέσω διαδικτύου.

Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην Εφαρμογή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Εφαρμογής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σελίδας www.lactamemories.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των video και των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται ή για οιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδολογία, παραπληροφόρηση, πορνογραφία, αισχρολογία, έκφραση εμπάθειας, κίνδυνο, παρανομία ή ανακρίβεια που πιθανώς εμπεριέχεται σε κάθε τέτοια πληροφορία που δημιουργείται από οποιονδήποτε χρήστη μέσω της Εφαρμογής μας. Η Εταιρεία θα σεβαστεί κάθε νόμιμη διαδικασία και κάθε τυχόν απόφαση Δικαστηρίου, που θα την διατάσσει να αποκαλύψει τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες για την ταυτότητα οιουδήποτε ανεβάζει πληροφορίες ή υλικό κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία δικαιωμάτων, της περιουσίας ή προσωπικής ασφάλειας της Εταιρεία των πελατών της ή του κοινού, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία αλλά και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της.

Εμπορικά Σήματα/Πνευματική Ιδιοκτησία/Διανοητική Ιδιοκτησία

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι χαρακτήρες και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας") που εμφανίζονται σε αυτή την Εφαρμογή ανήκουν στην Εταιρεία ή χρησιμοποιούνται από αυτή κατόπιν άδειας. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν με σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται η μη εγκεκριμένη πώληση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανάρτηση (uploading), λήψη δεδομένων (downloading), διανομή, ανάρτηση, παρουσίαση, μεταβίβαση, δημιουργία παραγώγων έργων αυτής της Εφαρμογής ή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων της αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) ή της απόπειρας αποκάλυψης του πηγαίου κώδικα της Εφαρμογής. Επιτρέπεται στον χρήστη να κάνει χρήση της Εφαρμογής μόνο για τη συγκεκριμένη, καθορισμένη χρήση, υπό την προϋπόθεση αφενός ότι θα διατηρήσει όλες τις αναφορές στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα σήματα, καθώς και τυχόν άλλες ενδείξεις που εμπεριέχονται στο υλικό αυτό και αφετέρου ότι δεσμεύεται να συμμορφωθεί με οιαδήποτε επιπλέον ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πληροφορία ή περιορισμό, όπως αυτά θα περιέχονται σε κάθε τέτοιο υλικό στο οποίο θα έχει πρόσβαση.

Εγγύηση και Ευθύνη

Η παρούσα Εφαρμογή και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οιασδήποτε εγγύησης περί κυριότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Με τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αυτή γίνεται αποκλειστικά με δικό του ρίσκο και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε κόστος σχετίζεται με τη συντήρηση ή επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιεί σε σχέση με την Εφαρμογή και ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Με την πρόσβαση στην Εφαρμογή από τη συσκευή του, ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη από την χρήση ή την κακή χρήση αυτής.

Στο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την χρήση της εφαρμογής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Εταιρεία δεν παρέχει κανένα είδος εγγύησης σχετικά με την πρόσβαση στην, λειτουργία της και δυνατών επιλογών της Εφαρμογής ούτε για το ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι συνεχόμενες και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθώνονται, ότι η Εφαρμογή και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πληρούν προκαθορισμένες προδιαγραφές ή κριτήρια απόδοσης ή ποιότητας ή ότι η Εφαρμογή δεν φέρει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Συνδεσμοί (Links) σε άλλες Εφαρμογές, Δικτυακούς τόπους ήServers

Η Εφαρμογή δύναται να παρέχει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους ή εφαρμογές τις οποίες δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία ή κάποια από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Οι σύνδεσμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι η Εταιρεία ή οιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία ασπάζονται, εγκρίνουν, ή χορηγούν τους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, τις εφαρμογές ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτούς, ούτε η Εταιρεία φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εσάς από τη χρήση τέτοιων πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη ή προσβάσιμη μέσω άλλων πλατφορμών ή παρόχων, τους οποίους δεν διαχειρίζεται ή/και δεν ελέγχει η Εταιρεία, ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης των παρόχων αυτών και να συμμορφωθεί με αυτούς.

Αναρτήσεις

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί και να ελέγχει τα videos που ανταλλάσσονται και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ή για οιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδολογία, παραπληροφόρηση, πορνογραφία, αισχρολογία, έκφραση εμπάθειας, κίνδυνο, παρανομία ή ανακρίβεια που πιθανώς εμπεριέχεται σε κάθε τέτοια πληροφορία που ανταλλάσσεται από και προς οποιονδήποτε χρήστη μέσω της Εφαρμογής. Η Εταιρεία θα σεβαστεί κάθε νόμιμη διαδικασία και κάθε τυχόν απόφαση Δικαστηρίου, που θα την διατάσσει να αποκαλύψει την ταυτότητα οιουδήποτε ανεβάζει πληροφορίες ή υλικό κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία δικαιωμάτων, της περιουσίας ή προσωπικής ασφάλειας της Εταιρεία των πελατών της ή του κοινού.

Αν παρ’ όλα αυτά, ο παραλήπτης θεωρήσει ότι το video που έχει λάβει τον προσβάλλει, έχει το δικαίωμα να στείλει το σχετικό link με μήνυμα στη σελίδα της Lacta στο Facebook (https://www.facebook.com/Lacta) και να ζητήσει να καταργηθεί.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Facebook (https://www.facebook.com/Lacta).

Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο χρήσης της Εφαρμογής η Διοργανώτρια και η «BOLD OGILVY A.E.E.» θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ήτοι IP χρήστη, video, e-mail, URL στο οποίο είναι αναρτημένο το video) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης της Εφαρμογής και αποστολής των video-αφιερώσεων στους παραλήπτες.

Η Διοργανώτρια και η
«BOLD OGILVY Α.Ε.Ε.» διατηρούν τα αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Εφαρμογής καθώς είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η BOLD OGILVY A.E.E. θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τη διεύθυνση email και του δεύτερου προσώπου/πρωταγωνιστή, αποκλειστικά και μόνο για να του αποστείλει η Διοργανώτρια σχετικό email, ώστε να ενημερωθεί για τους όρους της Εφαρμογής και να παρέχει – εφόσον το επιθυμεί – τη συγκατάθεσή του για την διαφημιστική προβολή του video. . Tα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την λήξη της δυνατότητας πρόσβασης στην Εφαρμογή. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος τα πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο χρήσης της Εφαρμογής καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της BOLD OGILVY Α.Ε.Ε.

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των χρηστών και η επεξεργασία τους αποτελεί αναγκαίο όρο για τη χρήση της Εφαρμογής. Επομένως, εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση της εφαρμογής.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους λαμβάνοντας σχετικό αντίγραφο, να ενημερωθούν, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθούν στην επεξεργασία ή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Παρέχεται επίσης υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και δικαίωμα φορητότητας αυτών.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι χρήστες της Εφαρμογής μπορούν να επικοινωνήσουν με τη MONDELEZ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com . Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr)

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η MONDELEZ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=el-gr&siteId=cjCkWdy0Mn8Cr5icsFFHcQ==